Шумов Павел Васильевич

“На берегу моря” – 40х60 х.м.

Шумов Павел Васильевич

“Осень в Гурзуфе” – 60х70 х.м.

Шумов Павел Васильевич

“Н-рт с черешней” – 85,5х96,5 х.м. 2004г.

Шумов Павел Васильевич

“Солнечный день” – 40х50 х.м. 2010г.

Шапаев Фёдор Васильевич

“Охотник” – 97х86 х.м.

Шапаев Фёдор Васильевич

“Март” – 50х70, х.м.,1965г.

Шабадей Александр Николаевич

“Кипарисы” – 70×50, х.м., 2017г.

Шабадей Александр Николаевич

“На виноградниках” – 61×77, х.м., 2017г.

Шабадей Александр Николаевич

“Майский зной”- 40×60, х.м., 2017г.

Шабадей Александр Николаевич

“Набережная, полдень” – 50×70, х.м., 2014г.

Шабадей Александр Николаевич

“Парк Айвазовского. Партенит”- 60×80, х.м., 2017г.