Шумов Павел Васильевич

“Ранняя осень” – 70х125 х.м. №622

Шумов Павел Васильевич

«Начало весны» – 50х60 х.м. 2009г №608

Шумов Павел Васильевич

«Утро на море» – 53х99 х.м. 2008г №459

Шумов Павел Васильевич

«Ночью в мастерской» – 70х104 2007г. №799

Шумов Павел Васильевич

“На берегу моря” – 40х60 х.м.

Шумов Павел Васильевич

“Осень в Гурзуфе” – 60х70 х.м. №667

Шумов Павел Васильевич

“Н-рт с черешней” – 85,5х96,5 х.м. 2004г.

Шумов Павел Васильевич

“Солнечный день” – 40х50 х.м. 2010г.

Шапаев Фёдор Васильевич

“Охотник” – 97х86 х.м.

Шапаев Фёдор Васильевич

“Март” – 50х70, х.м.,1965г.

Шабадей Александр Николаевич

“Кипарисы” – 70×50, х.м., 2017г.