Модоров Олег Николаевич

«Осень на Вишенке» – 50х60 х.м. 2017г. №573

Модоров Олег Николаевич

«Весенняя горка» – 30х40 х.м. 2015г. №567

Модоров Олег Николаевич

«Осень в Акиньшино» – 32х49 х.м. 2016 №564

Модоров Олег Николаевич

“Монастырские поля” – 30х40 х.м. 2017г.

Модоров Олег Николаевич

“Зимняя речка” – 30х40 х.м. 2015г.

Модоров Олег Николаевич

“Озеро Васильки” – 50х70 х.м. 2014г.